Warsztaty

Warsztaty to forma nauki, gdzie efekty zależą w dużym stopniu od uczestników. Podczas zajęć wiedzę teoretyczną przetykam praktycznymi ćwiczeniami, byście sami zaobserwowali zależności i skutki przedstawionej wiedzy. Po każdym ćwiczeniu wspólnie podsumowujemy i wyciągamy wnioski.

Każdy warsztat jest inny i czasem pojawiają się problemy, które nie były uwzględnione w oryginalnym scenariuszu. Wtedy dobieram ćwiczenie mentoringowe pomagające Wam przez to przejść, a pytaniami coachingowymi pogłębiam wiedzę kiedy stosować nowo poznane sposoby, uczę dopasowywania metod i narzędzi do sytuacji jakie spotykają Was w życiu.

Czas trwania i cena: zakres dopasowuję do Twoich potrzeb i możliwości, dlatego czas i cenę ustalamy wspólnie.

Facilitacja spotkań

Jak poprowadzić spotkanie,
by osiągnąć wyznaczony cel?

Komunikacja

Jak porozumiewać się podczas konfliktu?
Jak dawać dobry feedback?

Asertywność

Jak dbać o siebie nie krzywdząc innych?
Jak dbać o innych nie krzywdząc siebie?

Zarządzanie zespołem

Jak zarządzać grupą ludzi?
Jak zbudować silny zespół?

Zwinność

Na czym polega bycie zwinnym?
Czy zawsze warto stosować Agile?

Framework Scrum

Czym jest Scrum?
Jak go wdrażać?